Nuttige tips

Denk er aan: 

• ons de aankomsturen van techniek, artiest(en), gezelschap mee te delen en ons minimum 4 weken op voorhand de technische fiche en activiteitenfiche over te maken 

• dat je personen dient te voorzien om te helpen lossen en laden bij aankomst en na de voorstelling, en dat je desgevallend ook mensen dient ter beschikking te houden voor bewaking van de kleedkamers of om de veiligheid in de zaal te garanderen 

• je contract grondig na te lezen: heb je een piano nodig, eventueel andere eisen,... 

• dat je personen dient te voorzien voor de controle en het scheuren van de toegangstickets 

• dat ook na aanvang van de voorstelling iemand in de inkomhall dient aanwezig te blijven om eventuele laatkomers wegwijs te maken en erop toe te zien dat deze de voorstelling niet storen 

• dat je als inrichter verantwoordelijk bent om erop toe te zien dat er in het volledige gebouw niet wordt gerookt, noch gegeten of gedronken 

• dat je als inrichter de kleedkamers en het sanitair dient te voorzien van handdoeken en zeep

• dat alle gebruikte lokalen proper en net moeten worden achtergelaten (opruimen en meenemen van rommel, vegen van de vloeren...). De verdere opkuis gebeurt door het personeel van het cultuurcentrum. Abnormale vervuiling wordt extra aangerekend! 

• dat i.v.m. de brandveiligheid geen enkele deur mag worden geblokkeerd en geen enkele uitgang mag worden versperd 

• dat je als inrichter de hulpdiensten verwittigt in geval van nood en onmiddellijk de verantwoordelijke van het cultuurcentrum op de hoogte stelt 

• dat je hoogstwaarschijnlijk contractueel verplicht bent de artiesten de vereiste catering (eten, drank) te verschaffen

• dat voor de brandveiligheid en de eventuele komst van de brandweer op de parking enkel binnen de witte lijnen kan en mag worden geparkeerd (hierop wordt streng toegezien !). Er mag enkel geparkeerd worden mits toelating van de verantwoordelijken en na het bekomen van een parkeerkaart

Wij wensen u veel succes met uw organisatie!