Vanaf 1 september 2018 wordt de zaal De Linde te Meerbeke verhuurd door de dienst cultuur, Oudstrijdersplein 6 te Ninove. Meer info via 054 50 52 85 of sofie.beeckmans@ninove.be

Zowel het huishoudelijk- als het retributiereglement zijn gewijzigd tijdens de gemeenteraad van juli 2018. Meer informatie zie retributie- en huishoudelijk reglement.

Openingsuren zaalverhuur:

Tijdens de kantooruren of na afspraak

Beschikbaarheid van de infrastructuur + administratie:

Ann Timbremont:  054 50 59 50 of cczaalverhuur@ninove.be

Technische afspraken i.v.m. zaalverhuur:

Theatertechniek:  0474 49 02 60 of theater.techniek@ninove.be